top of page
Frivillige bygger broer billede1.jpg

EVALUERING MED INEVA

Frivilligcenter Herning samarbejder med konsulentvirksomheden Ineva, omkring Frivillige Bygger Broer. Ineva står for projektets eksterne evaluering og følger projektet tæt gennem hele udviklingsprocessen. Evalueringen er designet, så den understøtter udviklingen løbende og kommer løbende med evalueringsnedslag, mens projektet kører.


Om evalueringen forklarer Ineva:

”For at evalueringsarbejdet understøtter udvikling, fokuseres der ikke udelukkende på at undersøge og vurdere om projektet har opnået de opsatte delmål og mål, men også give forklaringer på hvordan, for hvem og under hvilke omstændigheder.


At forstå evalueringens og opfølgningens opgave ikke alene som at etablere viden om, men også hvordan, for hvem og under hvilke omstændigheder effekterne opstår, understøtter læringen og dermed anvendelsen af evalueringen. Vores erfaring er, at de nuancerede forklaringer muliggør konkrete anbefalinger og opstilling af scenarier til justering undervejs i projektet. Dermed lykkes det at gøre evalueringen til en del af udførslen af projektet og dermed fremme projektets mål. Samtidig giver vores tilgang større anvendelsespotentiale hos aktører på de sociale tilbud og hos de frivillige, fordi det bliver muligt at forstå, hvordan situation eller kontekst adskiller sig eller ligner det evaluerede, og dermed hvilke elementer af evalueringen, der indeholder vigtig og brugbar viden. Således kan evalueringen danne udgangspunkt for videre udvikling og flere rul i Frivillige Bygger Broer.

 

"Hos Ineva arbejder vi dels med at gennemføre Innovative evaluering og dels med at give viden om - og kompetencer til - at ledere og medarbejdere kan gennemføre Innovative evalueringer i egen organisation."

 

ANVENDELSE OG LÆRING

Der er som nævnt et stort fokus på læring, udvikling og fremdrift på baggrund af evalueringsarbejdet. Foruden det allerede beskrevne fokus på, hvad der virker for hvem under hvilke omstændigheder, er det vores erfaring, at læringen skal understøttes konkret og aktivt, og at arbejdet med anvendelsen skal integreres som en del af evalueringsarbejdet.


Det at have fokus på læringen og anvendelsen af den viden, som evalueringen bidrager med, er lige så vigtigt som at indsamle den relevante viden. Derfor bidrager vi løbende med læringsnotater baseret på indsamlet data. Ineva vil altså udsende konsulenter til at tale med alle involverede målgrupper i projektet, således datagrundlaget er bredt, validt og solidt. Ved brug af formative læringsnotater muliggøres en løbende tilpasning og skalering af projektet, hvor evalueringens foreløbige resultater kan bringes i spil omgående. På den måde vil vi i Ineva bidrage ind i de udviklende processer i Frivillige Bygger Broer – og vi glæder os!

16 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page