top of page
Frivillige bygger broer billede1.jpg

De tre sociale tilbud

Updated: Mar 24, 2022

Frivillige Bygger Broer er ganske vist et nyopstartet projekt, men man må ikke glemme at det udspringer af - og tager afsæt i - et langt og gennemarbejdet værdisæt fra nogle vidt forskellige individer, der alle har kunne se værdien i at springe ud i noget nyt og anderledes, sammen.


Den tidligere centerleder i Frivilligcenter Herning, bestyrelsesmedlemmer, afdelingsledere og medarbejdere på de sociale botilbud, udvalgte nøglepersoner fra kommunen og mange, MANGE andre har brugt deres fælles tid, ressourcer og strategiske knowhow på at præge den endelige ansøgning til VELUXFONDEN, så ambitionen om at udbygge fællesskaber, og skabe broer til det øvrige samfund, kunne blive til virkelighed.


Der er et hav af mennesker involveret i Frivillige Bygger Broer, og de repræsenterer ofte mange forskellige organisationer, med hver deres interessefelt og fokusområde. De ønsker noget af projektet, og de giver noget til projektet - begge dele er motiverende for alle os, der er ansat til at skulle varetage det.


Samtidig må vi ikke glemme dem, vi i virkeligheden arbejder for: Borgerne på de sociale tilbud.Noget af det første vi har prioriteret, er at lære de sociale tilbud at kende og etablere tillid.

Tilliden er hele fundamentet for vores videre arbejde, og det nytter ikke noget at ankomme med en lang række af forventninger, ambitioner, dagsordener og initiativer, uden først at have stukket en finger i jorden og fået en fornemmelse af det univers, vi træder ind i.


Vi begyndte projektet med nogle tilkendegivelser på forhånd, fra tre forskellige sociale tilbud i Herning Kommune:

  1. Skovlyset

  2. Rosenholm

  3. Mosaikken

Skovlyset er et socialpsykiatrisk bo- og aktivitetstilbud, der tager hånd om psykisk sårbare borgere. Rosenholm er et bo- og aktivitetstilbud der beskæftiger sig med voksne udviklingshæmmede, så som borgere med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne.

Mosaikken er en del af Herning Kommunes tilbud til unge og voksne borgere med diagnoser inden for autismespektret og ADHD.


Disse tre sociale tilbud har sagt ja til at være vores første samarbejdspartnere, og det er sammen med dem, vi udvikler vores første metoder, undervisningsmoduler og erfaringsgrundlag. Det er i samarbejde med disse tre organisationer, vi afprøver vores første frivillige tiltag.


Desværre har Corona naturligvis sat nogle heftige begrænsninger på vores evne til at gå i symbiose med de tre forskellige sociale tilbud. I første omgang har de indledende møder været væsentligt forsinkede, fordi alle parter naturligvis har måtte tage sine forholdsregler i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.


Heldigvis har der været mange andre ting at tage fat på i mellemtiden: Vi har bygget denne hjemmeside, holdt et infomøde, konsolideret vores arbejdsfordeling, lavet et logo, lavet indledende præsentationsmateriale, ansat et eksternt konsulentfirma, skrevet indledende strategier til henholdsvis samskabelse, rekrutteringsteori og kommunikation, og slutteligt har vi også besøgt en håndfuld potentielle samarbejdspartnere, der på sigt kan bidrage til projektet.

-


Nu har vi besøgt alle tre sociale tilbud; i mandags var vi ude og besøge det sidste sociale bosted, Mosaikken, hvorefter vi har stiftet bekendtskab med de ansatte ved hvert bosted, og fået indsigt i deres hverdage, deres fokusområder og deres meget forskellige arbejdspladser. Mødet med de ansatte er med til at klæde os på til på et tidspunkt at skulle mødes med borgerne, og modtage deres feedback. Her er vi meget forsigtige, og gør vores bedste for ikke at være invasive; Frivillige Bygger Broer skal gerne understøtte borgernes hverdag, ikke komplicere den.


Det næste der kommer til at ske, er at vi begynder at uddybe vores samarbejde med de forskellige sociale tilbud. Vi kommer til at skulle lære mere om dem, og fra dem - ikke kun fordi vi vil rekruttere frivillige, som kan være med til at skabe gode oplevelser og en dejlig stemning på de enkelte tilbud, men også fordi vi skal bruge de ansattes hjælp til at skabe et uddannelsesforløb til vores frivillige.


Derudover vil vi også begynde at fokusere mere på at synliggøre projektet for befolkningen. Det er vigtigt for os (og for projektet) at folk kender til vores formål, og kan se betydningen af vores arbejde. Mange mennesker ønsker at bruge deres fritid på at hjælpe andre, og på at blive en del af nye fællesskaber - det er vores opgave at folk begynder at betragte Frivillige Bygger Broer som en platform for meningsfuldt frivilligt arbejde. Og det kan de naturligvis kun, hvis de er klar over at vi findes.Denne beretning er skrevet af projektleder Christian Søgaard Jensen. Hvis du mener at have en kronik, en fortælling, en observation, en tankerække eller en supplerende artikel som har relevans og kunne passe ind i vores 'FORTÆLLINGER', så skal du være velkommen til at sende dit materiale til christian@fcherning.dk

Vi vurderer som udgangspunkt indkomne artikler sammen, i fællesskab på kontoret. Indkomne artikler i vores forvaring er beskyttede, og udkommer ikke officielt her på siden, før vi har fået en endelig godkendelse fra dig som afsender.

41 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page